Informacje nieudostępnione

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że: 1. Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w siedzibie placówki na pisemny wniosek złożony do dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Katowicach. 2. Nie jest wymagany pisemny wniosek...