Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach ul. Grzegorzka 4 40-309 Katowice 322566206

Rejestry, Ewidencje, Archiwa, zobacz archiwum »

Rejestry, Ewidencje, Archiwa

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Katowicach prowadzi się następujące rejestry i ewidencje:

 

 • Księgę ewidencji dzieci
 • księgę uczniów
 • ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
 • rejestr wydanych kart rowerowych
 • rejestr pracowników
 • rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli
 • ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
 • księgę inwentarzową
 • ewidencje opłat pocztowych
 • księgę druków ścisłego zarachowania
 • rejestr zamówień publicznych
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr korespondencji
 • archiwum mające status archiwum zakładowego.

 

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do kancelarii szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w kancelarii szkoły.

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grzegorz Drabik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2014 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Drabik
Ilość wyświetleń: 329
13 października 2014 22:33 (Grzegorz Drabik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2014 13:06 (Grzegorz Drabik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl