Majątek

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Majątek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Katowicach

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Katowice. Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet miasta...